Priser hund

Undersökning  620:-
Undersökning inkl recept  660:-
Undersökning enkel, återbesök  425:-
Vaccination  400:-
Vaccination hund herper  690:-
Vaccination kennelhosta  350:-
Vaccination Rabies  420:-
Kastration hanhund <20 kg  2950:-
Kastration hanhund 20-40kg  3250:-
Kastration hanhund >40 kg  3550:-
Kastration hanhund (abdominalkryptorkid)  5500:-
Kastration tik < 20 kg  5500:-
Kastration tik 20-40 kg  5900:-
Kastration tik > 40 kg  6400:-
Kemisk kastration hund  1600:-
+ chip eller vac vid kastration  250:-
+ chip och vac vid kastration  500:-
Besiktning katt/hund, vuxen  525:-
Besiktning valp  375:-
Besikt/chip valp  550:-
Besik/vac/chip valp  700:-
Ombesiktning  250:-
Chipmärkning hund/katt  375:-
Intyg avmaskning för utland  200:-
Intyg avmasking inkl avmaskning  350:-
Utfärd pass hund/katt  550:-
Utfärd pass med id märk hund/katt  600:-
Utfärd pass med rabies  900:-
Utfärd pass id märk med rabies vac  1100:-
Progesteron prov  400:-
Progesteron prov inkl cytologi 650:-
Tandtensborttagning och polering  2400:-
Tandstensborttagning och polering - borttagning av enstaka lösa tänder  3200:-
Tandextraktion, 1-2 fasta tänder  4500:-
Tandextraktiob, 3-4 tänder  5500:-
Tandextraktion, 5-7 tänder  6500:-
Tandextraktion, mjölktänder, 1 tand, inkl röntgen  3000:-
Tandextraktion, mjölktänder, 2 tänder  4000:-
Tandextraktion, mjölktänder,  3 tänder  5000:-
Tandextraktion, mjölktänder,  4 tänder 6000:-