Lantbruks djur

 Vi jobbar alltid i fält. Praktiskt, tryggt och enkelt!

​​​​​​​
Både i akuta fall och rutinåtgärder så som avhorning, kastration, medicinska utredningar och akutsjukvård.
Vi erbjuder även förebyggande och akutsjukvård för lantbrukets övriga djur då framförallt nöt.